GM338

Motorola GM338 提供即時和可靠的通信,您現在可以隨時保持聯繫和通信控制。

頻率 - 136-174 MHz/ 403-470 MHz/ 450-512MHz
頻率間格-12.5Khz/25Khz(類比)
輸出功率- UHF(L)1-25W / VHF(L)1-25W / UHF(H)25-40W / VHF(H)25-45W
螢幕顯示- 多行顯示
通道容量 - 128
美國軍用標準- 810C/D和E
外形尺寸 (長 X 寬 X 厚) - 186mm x 179mm x 59mm (VHF/UHF)